Vanaf dit seizoen (5/09/2015) zal elke veldspeelster/speler in elke categorie verplicht een gebitsbeschermer moeten dragen. Deze beslissing werd genomen door de Raad van Bestuur van de KBHB op advies van de Medische Commissie. Voor het begin van elk seizoen, kan een afwijking gevraagd aan de medische commissie die de afwijking kan goedkeuren voor één seizoen.

Om iedereen de kans te geven om aan deze nieuwe regel te voldoen, zal de eerste helft van het seizoen (indoor competities inbegrepen) een overgangsperiode ingesteld worden. Dit houdt in dat gedurende deze periode, het niet dragen van een gebitsbeschermer nog niet gesanctioneerd zal worden door de scheidsrechter. De KBHB, VHL en LFH dringen er echter zeer sterk op aan om reeds tijdens deze periode altijd een gebitsbeschermer te dragen.

Vanaf 06/02/2016 zal een speelster/speler bij het niet dragen van een gebitsbeschermer het terrein moeten verlaten. Deze zal het veld pas terug mogen betreden wanneer de speelster/speler een gebitsbeschermer draagt.